Bùi Huy Đáp
19/03/2003 3:04 CH 1608 lượt xem
Cỡ chữ +-

Bùi Huy Đáp (ngày sinh 1919), giáo sư nông học Việt Nam. Quê xã Cốc Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Hà. Hiệu trưởng đầu tiên Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội (1956-1961). Đã nghiên cứu nhiều về khoa học nông nghiệp, đặc biệt là về cây lúa (phát triển lúa xuân tăng vụ đông ở miền Bắc; phát triển lúa đông xuân - hè thu ở miền Nam). Tác phẩm chính: “Cây lúa miền Bắc Việt Nam” (1964); "Cây lúa Việt Nam" (1981); "Văn minh lúa nước và kỹ thuật trồng lúa Việt Nam" (1985). Ngoài ra còn biên soạn một số tác phẩm sinh vật học và triết học sinh vật học.

Nguồn: Từ điển Bách khoa Việt Nam, 2000, tập 1.