Vĩnh Phúc: Phản biện Dự thảo Hỗ trợ kinh phí thực hiện phát triển tài sản trí tuệ
26/08/2019 10:32 SA 229 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 23/8/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện đối với dự thảo “Nghị quyết ban hành quy định một số nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh”. Dự Hội thảo có các đồng chí thành viên hội đồng tư vấn phản biện, đại diện đơn vị soạn thảo Nghị quyết và các phòng, ban liên quan. Đồng chí Đỗ Văn Lợi - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội thảo.
Vĩnh Phúc:  Phản biện Dự thảo Hỗ trợ kinh phí thực hiện phát triển tài sản trí tuệ

Góp ý vào dự thảo, các thành viên Hội đồng tư vấn đề đồng thuận cho rằng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 là chưa thực sự hợp lý, vì tính từ thời điểm hiện tại đến năm 2020 chỉ còn 1 năm 4 tháng để ban hành và thực hiện. Do đó đề nghị đơn vị soạn thảo tham mưu HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đầu tư cho hoạt động này trong những năm tiếp theo; đối với nội dung Nghị quyết, đơn vị soạn thảo chắp bút còn sơ sài, chưa đầy đủ căn cứ pháp lý, số liệu. Các biện dẫn chưa thực sự thuyết phục... Do đó cần đầu tư nghiên cứu kỹ hơn, làm rõ hơn nội hàm của việc “phát triển tài sản trí tuệ”, các nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện Nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt./.                                                                                                                     

Tác giả bài viết: Ngọc Hân