BAN TRUYỀN THÔNG VÀ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
07/05/2021 11:33 SA 482 lượt xem
Cỡ chữ +-

BAN TRUYỀN THÔNG VÀ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

ĐT: 024-39432206/39432208/39439821

Email: banbientapvusta@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại, Email

1

Nguyễn Quyết Chiến

TTK LHHVN, Phụ trách ban

ĐT: 0965.116.166; Email: chiennq.vusta@gmail.com

2

Phạm Thị Bích Hồng

P. Trưởng Ban

0989.868.936

024.3943.9821

bichhongvusta@gmail.com

3

Lê Văn Hồng

Chuyên viên

0913.535.123

024.3944.9689

lehong0107@gmail.com

4

Ngô Văn Nam

Chuyên viên

036.5241.979

024.3943.2208

namnv201068@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Chuyên viên

0977.517.919

024.3943.2206

bangthanh2001@gmail.com

6

Nguyễn Minh Thuận

Chuyên viên

0979.889.172

024.3943.9821

thuanminhanh@gmail.com

7

Vũ Thế Vinh

Chuyên viên

0983.188.909

024.3943.2206

vinhvusta@gmail.com