Hội Y tế Công cộng tỉnh Thái Bình
19/12/2018 9:54 SA 390 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Y tế Công cộng tỉnh Thái Bình
Người đứng đầu Nguyễn Đình Đán
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Nguyễn Thị Thu Dung
Chức vụ Thư ký
Địa chỉ 239 Hai Bà Trưng, TP Thái Bình
Điện thoại 036.830623, 036.838854
Fax 036.830623
Email dungytcc2006@yahoo.com
Website  
Cơ quan chủ quản