Hội Y tế công cộng tỉnh Hải Dương
19/12/2018 9:55 SA 412 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Y tế công cộng tỉnh Hải Dương
Người đứng đầu Nguyễn Thành Công
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Nguyễn Văn Sai
Chức vụ Thư ký
Địa chỉ Sở Y tế tỉnh Hải Dương
Điện thoại 0320.852296
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hải Dương