Hội Y học TP. Đà Nẵng
19/12/2018 9:59 SA 586 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Y học TP. Đà Nẵng
Người đứng đầu Trịnh Lương Trân
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Huỳnh Bá Tân
Chức vụ Phó Chủ tịch/Tổng thư ký
Địa chỉ 103 Hùng Vương, Đà Nẵng
Điện thoại 0511.251708/251709
Fax 0511.841304
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Tổng Hội y học Việt Nam