Hội Y học tỉnh Quảng Trị
19/12/2018 10:00 SA 375 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Y học tỉnh Quảng Trị
Người đứng đầu Trần Kim Phụng
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Trần Kim Phụng
Chức vụ Chủ tịch
Địa chỉ 34 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại  
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị