Hội Y học tỉnh Hà Tĩnh
19/12/2018 10:02 SA 376 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Y học tỉnh Hà Tĩnh
Người đứng đầu Phan Thị Ninh
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ VP Sở Y tế, đường Hải Thượng Lãn Ông, TX Hà Tĩnh
Điện thoại 039.856076
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản