Hội Y học tỉnh Bình Thuận
19/12/2018 10:03 SA 427 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt Hội Y học Bình Thuận
Tên cơ quan Hội Y học tỉnh Bình Thuận
Người đứng đầu Phạm Ngọc Châu
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Phạm Ngọc Châu
Chức vụ Chủ tịch
Địa chỉ Sở Y tế tỉnh, Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại 062.828.806
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận