Hội Y Dược tỉnh Cà Mau
19/12/2018 10:05 SA 377 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Y Dược tỉnh Cà Mau
Người đứng đầu Võ Anh Hoang
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Nguyễn Hoàng Sa
Chức vụ Phó Chủ tịch
Địa chỉ 155A Bùi Thi Trường, Phường 5, TP Cà Mau
Điện thoại 0780.835570
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản