Hội Y Dược Thái Bình
19/12/2018 10:04 SA 411 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Y Dược Thái Bình
Người đứng đầu Nguyễn Đình Đán
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Tạ Xuân Thảo
Chức vụ Phó Chủ tịch
Địa chỉ Số 197 Hai Bà Trưng, TP Thái Bình
Điện thoại 036.835193
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản