Hội Y-Dược học TP. Đà Nẵng
19/12/2018 9:54 SA 446 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Y-Dược học TP. Đà Nẵng
Người đứng đầu Trịnh Lương Trân
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 103 Hùng Vương-TP. Đà Nẵng
Điện thoại 0511.824882
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Tổng hội Y - Dược học Việt Nam/Liên hiệp hội Đà Nẵng