Hội Y dược học tỉnh Ninh Bình
19/12/2018 10:07 SA 364 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Y dược học tỉnh Ninh Bình
Người đứng đầu Đoàn Văn Thoại
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Sở Y tế Ninh Bình
Điện thoại 030.873406
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản