Hội Y - Dược học tỉnh Nghệ An
19/12/2018 10:07 SA 398 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Y - Dược học tỉnh Nghệ An
Người đứng đầu TS. Phạm Ứng
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Phạm Ứng
Chức vụ Chủ tịch
Địa chỉ Sở Y tế Nghệ An
Điện thoại 038.832272
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Nghệ An