Hội Y - Dược học Hải Phòng
19/12/2018 10:08 SA 512 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Y - Dược học Hải Phòng
Người đứng đầu Nguyễn Văn Vy
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Phan Trọng Khánh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Địa chỉ 38 Lê Đại Hành, Hải Phòng
Điện thoại 031.3745702, 031.3822011
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP Hải Phòng