Hội Xây dựng TP. Đà Nẵng
19/12/2018 10:09 SA 385 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Xây dựng TP. Đà Nẵng
Người đứng đầu Đặng Việt Dũng
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Vũ Quang Mạnh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Địa chỉ 199 đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại 0511.3812306/3466023
Fax 0511.812306/817133
Email mtccc@dng.vnn.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Tổng hội Xây dựng Việt Nam