Hội Xây dựng tỉnh Thái Bình
19/12/2018 10:09 SA 380 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Xây dựng tỉnh Thái Bình
Người đứng đầu Nguyễn Hồng Thương
Chức vụ Giám đốc sở Xây dựng
Chức vụ Giám đốc sở Xây dựng
Người thường trực Nguyễn Vù Lề
Chức vụ  
Địa chỉ Số 138 Phố Lê Đại Hành, TP Thái Bình
Điện thoại 036.642414
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản