Hội Xây dựng tỉnh Nghệ An
19/12/2018 10:18 SA 388 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Xây dựng tỉnh Nghệ An
Người đứng đầu TS. Hà Lê
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực KS. Hồ Văn Vinh
Chức vụ Tổng Thư ký
Địa chỉ Sở Xây dựng Nghệ An
Điện thoại  
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Nghệ An