Hội Xây dựng Hải Phòng
19/12/2018 10:19 SA 612 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Xây dựng Hải Phòng
Người đứng đầu Đinh Văn Giáp
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ Uỷ viên thư ký
Địa chỉ 34 Lý Tự Trọng, Hải Phòng
Điện thoại 031.3729472, 031.3842690
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản