Hội Xây dựng Cà Mau
19/12/2018 10:20 SA 409 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Xây dựng Cà Mau
Người đứng đầu Trần Hồng Dân
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Nguyễn Thanh Tú
Chức vụ Phó Chủ tịch
Địa chỉ 03, An Dương Vương, P.7, TP Cà Mau
Điện thoại 0780.831333, 0913738744
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản