Hội Vô tuyến Điện tử TP Hồ Chí Minh
19/12/2018 10:24 SA 510 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Vô tuyến Điện tử TP Hồ Chí Minh
Người đứng đầu Nguyễn Quý Hòa
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực KS. Nguyễn Minh Đức
Chức vụ Phó Chủ nhiệm kiêm Tổng thư ký
Địa chỉ 49 bến Chương Dương quận 1 TP Hồ Chí Minh
Điện thoại 08.8220644
Fax 08.8220638
Email  
Website www.rev.org.vn
Cơ quan chủ quản Liên hiệp hội TP Hồ Chí Minh và Hội Vô tuyến Điện tử TP. Hồ Chí Minh/ Liên hiệp các hội KH&KT TP. Hồ Chí Minh