Hội Vô tuyến Điện tử & Tin học Hải Phòng
19/12/2018 10:24 SA 401 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Vô tuyến Điện tử & Tin học Hải Phòng
Người đứng đầu TS. Phạm Vũ Câu
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Đặng Văn Hưng
Chức vụ Phó chủ tịch thường trực
Địa chỉ 44 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại 031.3853400, 031.3763599
Fax  
Email hungdv@hn.vnn.vn
Website www.rev.org.vn/tochucthanhvien
Cơ quan chủ quản Liên hiệp hội Hải Phòng và Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam/ Liên hiệp các hội KH&KT TP. Hải Phòng