Hội vì cuộc sống bền vững tỉnh Hà Tĩnh
19/12/2018 10:22 SA 383 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội vì cuộc sống bền vững tỉnh Hà Tĩnh
Người đứng đầu Nguyễn Đình Hải
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Trần Thị Ngân
Chức vụ Phó Chủ tịch
Địa chỉ Số 142 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh
Điện thoại 039.857642
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản