Hội Vật lý TP. Hồ Chí Minh
19/12/2018 10:21 SA 418 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Vật lý TP. Hồ Chí Minh
Người đứng đầu PGS. TS. Cao Minh Thì
Chức vụ Crhu tịch
Chức vụ Crhu tịch
Người thường trực Bùi Thế Hưng
Chức vụ Chánh Văn phòng
Địa chỉ 40 Đồng Khởi phường Bến Nghé quận I TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 08.8292954
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh