Hội Vật lý tỉnh Thừa Thiên Huế
19/12/2018 10:21 SA 369 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Vật lý tỉnh Thừa Thiên Huế
Người đứng đầu Nguyễn Thọ Vượng
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ  
Điện thoại  
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Thừa Thiên Huế