Hội Vật lý tỉnh Nghệ An
19/12/2018 10:22 SA 456 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Vật lý tỉnh Nghệ An
Người đứng đầu PGS.TS Phan Bá Nhẫn
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực PGS. TS Nguyễn Đình Noãn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Địa chỉ Khoa Vật lý - Đại học Vinh
Điện thoại 038.856182
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Nghệ An