Hội Toán học tỉnh Thừa Thiên Huế
19/12/2018 10:25 SA 397 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Toán học tỉnh Thừa Thiên Huế
Người đứng đầu Lê Viết Ngư
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ  
Điện thoại 054.825943
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội KH&KT Thừa Thiên Huế