Hội Toán học tỉnh Nghệ An
19/12/2018 10:25 SA 420 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Toán học tỉnh Nghệ An
Người đứng đầu PGS.TS Ngô Sỹ Tungg
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực TS. Nguyễn Đình Hùng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Địa chỉ Khoa Toán - Đại học Vinh
Điện thoại 038.855329
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Nghệ An