Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh
19/12/2018 10:26 SA 424 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt HCA
Tên cơ quan Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh
Người đứng đầu Lê Trường Tùng
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Trần Lạc Hồng
Chức vụ Phó chủ tịch/Tổng thư ký
Địa chỉ 79 Trương Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 8222876
Fax 8250053
Email hca@hcm.vnn.vn
Website www.hca.org.vn
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh