Hội Tin học TP. Đà Nẵng
19/12/2018 10:27 SA 412 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Tin học TP. Đà Nẵng
Người đứng đầu Trần Quốc Chiến
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Phan Minh Tiến
Chức vụ Chánh văn phòng
Địa chỉ 15 Quang Trung - TP. Đà Nẵng
Điện thoại 0511.801535
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Hội Tin học Việt Nam/Liên hiệp hội Đà Nẵng