Hội Tin học tỉnh Phú Thọ
19/12/2018 10:29 SA 388 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Tin học tỉnh Phú Thọ
Người đứng đầu Nguyễn Hữu Việt
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Trung tâm Ngoại ngữ Tin học tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 0210.841133/845525
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Phú Thọ