Hội Tin học tỉnh Hà Tĩnh
19/12/2018 10:30 SA 385 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Tin học tỉnh Hà Tĩnh
Người đứng đầu Nguyễn Xuân Lạc
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Phạm Văn Báu
Chức vụ Phó Chủ tịch/Tổng thư ký
Địa chỉ Số 142 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh
Điện thoại 039.854474
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản