Hội Tin học Tây Ninh
19/12/2018 10:27 SA 424 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt TCA
Tên cơ quan Hội Tin học Tây Ninh
Người đứng đầu TS. Trần Công Toại
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ trường Trung học phổ thông dân lập Thị xã Tây Ninh
Điện thoại  
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam/ Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Tây Ninh