Hội Tin học Điện tử tỉnh Hải Dương
19/12/2018 10:31 SA 398 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Tin học Điện tử tỉnh Hải Dương
Người đứng đầu Nguyễn Trung Kiên
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Phạm văn Quý
Chức vụ Phó Chủ tịch
Địa chỉ 13 đường Hồng Quang, TP. Hải Dương
Điện thoại 0320.856036
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hải Dương