Hội Tin học Cà Mau
19/12/2018 10:30 SA 435 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Tin học Cà Mau
Người đứng đầu Nguyễn Văn Tư
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Dương Tấn Phú
Chức vụ Thư ký
Địa chỉ 11, Đường 1/5, P.5, TP Cà Mau
Điện thoại 0914678178, 0908326216
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản