Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Thái Bình
19/12/2018 9:52 SA 532 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Thái Bình
Người đứng đầu Phan Viết Thắng
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực Đào Đông Hải
Chức vụ Tổng thư ký
Địa chỉ Số 2 Hai Bà Trưng, TP Thái Bình
Điện thoại 036.730160, 036.743412
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam