Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)
27/07/2021 9:36 SA 113 lượt xem
Cỡ chữ +-

QUỸ HỖ TRỢ SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIỆT NAM (VIFOTEC)

Địa chỉ: 53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024-338226419; Fax: 024-39434627

Email: info@vifotec.vn

Web: www.vifotec.vn

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại, Email

1

Nguyễn Xuân Tiến

Giám đốc

0903.845.107

xuantienvifotec@gmail.com

2

Hà Hoàng Yến

TP

Hành chính tổng hợp

0948.685.577

yenhahoang68@gmail.com

3

Vũ Chung Thoa

TP. Hợp tác Quốc tế

0977.537.668

thoavifotec@gmail.com

4

Nguyễn Trung Dũng

TP

Thông tin truyền thông

0914.388.288

dzung.nguyen.trung@gmail.com

5

Phạm Thị Liên

Kế toán trưởng

0913.234.076

pblien@yahoo.com

Lô gô: