Viện nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS)
12/01/2015 9:49 SA 2799 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

ISDS

Tên cơ quan

Viện nghiên cứu phát triển xã hội

Thủ trưởng đơn vị

Lê Bạch Dương

0912396018

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

PVT Khuất Thu Hồng: 0913380224

Chức vụ

 

Địa chỉ

P. 225, CT5, cầu thang 11, Khu đô thị Sông Đà, Mỹ Đình,Hà Nội

Điện thoại

7820058

Fax

7820059

Email

 

Website

 

Thành lập

468 (TC - LHH)

27/5/2002

835(đ.tên)

20/11/2003

Số đăng ký

777

20/6/02

Cơ quan chủ quản