Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông (Oriental D.R.I)
12/01/2015 9:36 SA 1845 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

Oriental D.R.I

Tên cơ quan

Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông

Thủ trưởng đơn vị

Trình Quang Phú

(0913808024)

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

30 Lê Quý Đôn, Phường 7, Q.3,TP. Hồ Chí Minh

0902040929

Điện thoại

(08)9326273

Ngô Đạt Tam: 0913247506 

Fax

 

Email

vienphuongdong@hem.vnn.vn

vp2@hcm.fpt.vn

Website

 

Thành lập

426(TC - LHH)

8/6/01

Số đăng ký

735

24/9/01

Cơ quan chủ quản