Viện nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững (RISED)
12/01/2015 3:15 CH 1111 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

RISED

Tên cơ quan

Viện nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững 

Thủ trưởng đơn vị

Phan Văn Tính

0912328888

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Nhà 40, phố Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại

9422738

Fax

9422409

Email

 

Website

 

Thành lập

1158(QĐ-LHH)

17/10/05

Số đăng ký

A-446

07/11/05

Cơ quan chủ quản