Viện nghiên cứu Môi trường và các vấn đề Xã hội (RIESP)
14/01/2015 2:05 CH 2810 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

RIESP

Tên cơ quan

Viện nghiên cứu Môi trường và các vấn đề Xã hội 

Thủ trưởng đơn vị

Lưu Tam Bát

0985791515 (Bát)

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0988161667 (Hải)

0903467476 (Dong)

Chức vụ

 

Địa chỉ

số 26, ngõ 6, Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại

62696248

Fax

7930931

Email

riespvn@gmail.com

Website

 

Thành lập

514/ QĐ-LHH

22/4/08

Số đăng ký

A-722

05/5/08

Cơ quan chủ quản