Viện đào tạo cộng nghệ và quản lý quốc tế (IITM)
12/01/2015 9:39 SA 2068 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

IITM

Tên cơ quan

Viện đào tạo cộng nghệ và quản lý quốc tế

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Đình Lục

0903280127

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

Nguyễn Tiến Luận

0903407549

Chức vụ

 

Địa chỉ

Tầng 6, số 266 Đội Cấn, Q Ba Đình,

Hà Nội

Điện thoại

62734726

Fax

62734726

Email

iitm@hn.vnn.vn

Website

 

Thành lập

725 (TC - LHH)

20/9/01

Số đăng ký

748

10/12/01

Cơ quan chủ quản