Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng (RECO)
12/01/2015 9:29 SA 1816 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

RECO

Tên cơ quan

Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Bùi Thị An

NR: 7560181

0948276488

0439904505

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 1 ngõ 159 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa,Hà Nội

Điện thoại

37736954, 37736948, 37736916

Fax

(04)37736948

Email

 

Website

 

Thành lập

566 (TC - LHH)

2/8//2000

1197(QĐ-LHH)

09/9/2009

Số đăng ký

678

02/10/00

A-084

20/11/2009

Cơ quan chủ quản