Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững (IRED)
14/01/2015 2:04 CH 1589 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

IRED

Tên cơ quan

Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững 

Thủ trưởng đơn vị

Đào Mạnh Tiến

0913569910

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

114 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

37821534

Fax

04. 62820026

Email

vientnmt008@gmail.com

Website

 

Thành lập

505/ QĐ-LHH

21/4/08

Số đăng ký

A-720

02/5/08

Cơ quan chủ quản