Viện Nông nghiệp nhiệt đới (IAT)
24/01/2015 3:08 CH 4530 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

IAT

Tên cơ quan

Viện Nông nghiệp nhiệt đới

Thủ trưởng đơn vị

Đinh Văn Luyện

0912721285

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0948 468 688 (Kiên)       

Chức vụ

 

Địa chỉ

C9 Lô 3, Đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại

36403788

Fax

39926952

Email

 

Website

 

Thành lập

1689/ QĐ-LHH

24/12/09

Số đăng ký

A-887

19/01/10

Cơ quan chủ quản