Viện Nghiên cứu xã hội và Phát triển công nghệ (IST)
25/01/2015 3:45 CH 4551 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

IST

Tên cơ quan

Viện Nghiên cứu xã hội và Phát triển công nghệ

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Ngọc Quý

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0983260481 (Bằng)

Chức vụ

 

Địa chỉ

52/17 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

 

Fax

 

Email

bangnk1948@gmail.com

Website

 

Thành lập

452 QĐ-LHHVN

24/7/12

Số đăng ký

A-1053

05/10/2012

Cơ quan chủ quản