Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Tư vấn khoa học công nghệ
28/10/2014 10:49 CH 2869 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt ITC
Tên cơ quan Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Tư vấn khoa học công nghệ
Người đứng đầu Đặng Danh Ánh, NR: 8472713; 0913060481
Chức vụ Viện trưởng
Chức vụ Viện trưởng
Người thường trực Hà Việt Hải
Chức vụ Chánh Văn phòng
Địa chỉ Tầng 2 nhà 2C, số 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại 04.37222233; (chị Nhung: 9761106 NR)
Fax 04.37222277
Email vienkhcn.itc@gmail.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thành lập: 804(TC-LHH), 15/10/93

Số đăng ký: 219, 4/1/94

Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh - hoá học, điện tử - tin học trong các ngành y - dược, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác

- Nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ về môi trường

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm công nghệ

- Tư vấn, phản biện, chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học

Số nhân viên: chính nhiệm: 28  kiêm nhiệm: 08

Chương trình dự án đang triển khai

- Chương trình nghiên cứu ứng dụng thuốc trừ sâu thảo mộc SH-01

- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ

Đối tượng hưởng lợi chính

- Tất cả mọi người