Trung tâm ứng dụng kỹ thuật xây dựng (ACE)
11/01/2015 10:21 SA 1895 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

ACE

Tên cơ quan

Trung tâm ứng dụng kỹ thuật xây dựng 

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Như Ngọc, NR: 8521130; 39717977

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

74, ngõ 1, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

39717977

Fax

39717988

Email

arp@vnn.vn

Website

 

Thành lập:

237(TC-LHH), 21/4/1993

Số đăng ký

101, 19/6/1993

Cơ quan chủ quản