Trung tâm tư vấn và bảo vệ môi trường (CEPC)
13/01/2015 8:15 SA 1195 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CEPC

Tên cơ quan

Trung tâm tư vấn và bảo vệ môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Lê Bích Thắng

0913223649

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

Lâm: 0903453883

Chức vụ

 

Địa chỉ

Nhà C5, P.302, Đại học Bách Khoa, Hà Nội

Điện thoại

36231163

Fax

 

Email

Hongminh3001@gmail.com

Website

 

Thành lập

1504/QĐ-LHH

29/12/05

Số đăng ký

A-469

09/01/06

Cơ quan chủ quản