Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em (cdecc)
13/01/2015 8:07 SA 1125 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

cdecc

Tên cơ quan

Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em 

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Cương

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 55, Ngõ 443/116, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh xuân, Hà Nội

Điện thoại

35525253

Lhệ A. Đoàn: 9144717

0913015663

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

1153(QĐ-LHH)

17/10/05

1350/QĐ-LHH)

09/10/06

Số đăng ký

A-449

10/11/05

Cơ quan chủ quản